Понеділок, 21.01.2019, 19:29
Вітаю Вас Гість | RSS

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №46 с.ЛАЗІРКИ

Форма входу
Годинник

Абітурієнту

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2015 №733 "Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів і молодших спеціалістів у 2015 році для професійно-технічних навчальних закладів та навчальних закладів інших типів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України".

Завантажити

ПРАВИЛА 

 прийому до професійно-технічного училища №46

с.Лазірки Оржицького р-н  Полтавської  олбасті.

1. Загальна частина

1.1.Правила прийому до професійно-технічних        навчальних    закладівУкраїни (далі Правила прийому) є обов'язковими для   усіх   поступаючих.

1.2. До професійно-технічного училища приймаються громадяни України,іноземці   та особи без громадянства, що   перебувають в Україні на законнихпідставах.

1.3. Громадяни  України   мають  рівні    права    на    здобуття професійно-технічної   освіти   відповідно   до   своїх   здібностей   і нахилів незалежно від національності,   раси,   статі, соціального і майнового стану,  світоглядних і
політичних переконань,  ставлення до релігії,  віросповідання,  стану здоров'я,місця проживання та інших обставин. Іноземці та особи без громадянства, щоперебувають в Україні на   законних   підставах,   користуються   правом   на здобуття   професійно-технічної   освіти   нарівні   з   громадянами   України.Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються КабінетомМіністрів України.

1.4.  Прийом    до професійно-технічного училища № 46 здійснюється дляпідготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

2. Приймальна комісія

2.1.  Прийом   до   професійно-технічного   навчального     закладу здійснюєприймальна комісія.

2.2.  Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного училища,який своїм наказом  визначає та  затверджує персональний склад і порядок їїроботи.

2.3.  Правила  прийому  до   професійно-технічного училища розробляються згідно    з    Типовими    правилами    прийому    та затверджуються    головоюприймальної комісії за місяць до початку прийому документів.

2.4.  Приймальна комісія:

 

 

 -      проводить   з   вступниками   бесіди   з   питань   вибору   професії   або спеціальності, умов навчання, матеріального   забезпечення   та забезпечення особливого        соціального        захисту        учнів,        слухачів,    наступного працевлаштування;

-      приймає   рішення   щодо   осіб,   рекомендованих   до   зарахування   до професійно-технічного училища , оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

   -  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей     і   нахилів,   віку,   стану   здоров'я   та професійної придатності вступників;

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.Професійно - технічне училище готує згідно діючої ліцензії серії ______,   виданої   ______   року   за   рішенням   ДАК,    протокол   №  ___, кваліфікованих робітників за такими професіями:

 

на базі класів з терміном навчання 3роки:

 

1.ТРАКТОРИСТ – МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА, СЛЮСАР З РЕМОНТУ С/Г МАШИН ТА  УСТАТКУВАННЯ,ВОДІЙ АВТОМОБІЛЯ КАТЕГОРІЇ  "С"  .                                                                            

        

 2.КУХАР ,КОНДИТЕР

 

   на базі 11 класів з терміном навчання 10 МІС.:

 

       1.ТРАКТОРИСТ – МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА, ВОДІЙ АВТОМОБІЛЯ КАТЕГОРІЇ "С" .

   на базі 11 класів з терміном навчання 1,5 РОКИ:

 

2. КУХАР ,КОНДИТЕР

На вищезазначені професії приймаються юнаки та дівчата, які придатнінавчатися за медичними показниками, та мають базову загальну середню освіту та повну загальну середню освіту за державним замовленням віком від 15 до 28років та на контрактній основі.По   закінченню    навчання   випускники   отримують      освітньо-кваліфікаційний рівень згідно робочих навчальних планів. Форма навчання денна.

2.6. Прийом на навчання проводиться з 15 червня по 26 серпня поточно гороку.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного училища із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

-  документ про освіту (оригінал або завірену копію );

-  свідоцтво про народження (копію), паспорт пред'являється особисто;

-  медичну      довідку      за      формою   086у,     установленою     чиннимзаконодавством (оригінал або завірена копія);

-  довідку з місця проживання та про склад сімї;

-  фотокарток розміром х см  (правилами прийому в окремих випадкахможуть встановлюватися інші розміри фотокарток);

-ідентифікаційний номер

-  інші види документів подаються за потребою.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2.  Особи,  які  направляються  на  навчання підприємствами, установами,організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3.  Прийом   документів   від вступників проводиться до 26 серпня.

4. Умови прийому

4.1.          Прийом до професійно-технічного училища проводиться:

-  на професії    с/г напрямку - за результатами співбесіди (співбесіди проводяться -18.07.2012 р. та 18.08.2012 р.,);

-   на   професії   харчового   напрямку   -   за   результатами   конкурсу документів про освіту та результатів співбесіди (атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту) - 18.07.2012 р. та 18.08.2012 p..

4.2. При необхідності співбесіду   можуть   проводити   поетапно протягом усього періоду прийому документів.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються   до   державного    професійно-технічного училища без вступних випробувань:

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право;

- випускники     загальноосвітнього     навчального   закладу   III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

5.2. Зараховуються поза конкурсом:

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-  інваліди,     яким     не   протипоказане   навчання   за   обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-  діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових   обов'язків,     на     місця,     забезпечені державним замовленням.
Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те,   що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

-  особи,   які вступають до професійно-технічного   навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.4 Не пізніше 26 серпня  приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійно-технічного училища   за   обраною    чи рекомендованою формою навчання.

5.5  У    разі   оскарження   результатів   вступних   випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає до апеляційної комісії відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії ( склад апеляційної комісії додається ).

5.6  У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на навчання у межах  державного  замовлення, подають   оригінали   документів, зазначених у розділі 3.

5.7         Зарахування     до     професійно-технічного     навчального    закладу здійснюється   наказом   директора,   підписаним   не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.8   Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і за рахунок юридичних та фізичних осіб у межах ліцензованого обсягу .

6. Прикінцеві положення

6.1   Зазначений   порядок   прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється   на   вступників,   які   не   мають   базової загальної   середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом   10 днів      від     дня      їх    початку,    відраховуються    з професійно-технічного навчального   закладу.   На  звільнені   місця   може   проводитися      додаткове зарахування за конкурсом осіб,    які пройшли вступні випробування.    При невиконанні    державного    замовлення    на прийом    з    окремих    професій (спеціальностей) професійно-технічне училище може проводити додатковий прийом.

6.3   Особам,   які   не   зараховані   до    професійно-технічного училища,   а також тим, які  без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4   Матеріали,      які      засвідчують    результати    вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

Календар
Пошук

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz