Середа, 12.08.2020, 09:53
Вітаю Вас Гість | RSS

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №46 с.ЛАЗІРКИ

Форма входу
Годинник

Концепція науково-методичної роботи

 Науково-методична робота  в училищі покликана виконувати компенсаторну функцію, яка забезпечить педагогів інформацією та сформує знання, не набуті ними в процесі базової професійної освіти. 

 

2015-2018 рр. 

Методична проблема:

«Оптимізація комплексно-методичного забезпечення як необхідна умова якісної організації навчально-виробничого процесу» (Створення КМЗ (поурочно, потемно та попредметно))

 

Головна ідея:

КМЗ – це не тільки спосіб підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається, не тільки спосіб підвищення якості освітніх послуг, а й методичний тренажер для педагогічного працівника, cтимулятор підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника, творчого самовираження особистості.

 

Головна мета науково-методичної роботи:

Стимулювати творчу діяльність педагогічних працівників через створення та використання КМЗ на уроках і в позаурочній діяльності з учнями.

 

Основні цілі навчально-методичної роботи в училищі:

1) створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами;

2) координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи, моніторинг результативності;

3) ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

4) систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань в рамках самоосвітньої діяльності педагогів;

5) практична розробка і удосконалення КМЗ, інноваційних технологій навчання.

       

Завдання науково-методичної роботи:

 

 •   безперервне вдосконалення фахової освіти й кваліфікації педагогічних працівників та набуття ними вмінь і навичок самоосвітньої діяльності з метою створення КМЗ;
 •   зміцнення, оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 •   упровадження в педагогічну професійну діяльність інноваційних методик і технологій з метою підвищення інтересу до вивчення матеріалу в учнів;
 •   закріплення системи методичних заходів, орієнтованих на розвиток творчих можливостей педагогів та виявлення перспективного педагогічного досвіду; розвиток виконавчої майстерності, формування навичок науково-методичної та дослідно-пошукової роботи;
 •   результативне обговорення методичної діяльності під час роботи методичних комісій, методичної ради, педагогічної ради;
 •   постійний моніторинг творчого зростання педагогів відповідно до навчальних успіхів учнів;
 •   інформаційне забезпечення педагогічних та інженерно-педагогічних працівників із питань методики, педагогічної технології, педагогіки та психології;
 •  забезпечення якісного рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів;
 •   сприяння розвитку комунікативних взаємин між суб’єктами педагогічно-виробничого процесу;
 •   стимуляція педагогічної творчості ПП.
 •  

2012-2015 рр.

 

Методична проблема:

 

Удосконалення фахової компетентності педагогічних працівників ПТНЗ як головна умова підвищення якості знань учнів.

 

       Головна ідея:   

Цільове удосконалення та підвищення професійної та педагогічної майстерності ІПП та ПП як необхідна умова якісного рівня викладання і, як результат, високого рівня знань учнів.

    Призначення:       

·        теоретичне, практичне та науково-методичне забезпечення розв’язання методичної проблеми, над якою працює ПТУ №46;

·        формування та розвиток педагогічних компетенцій, необхідних для формування, підвищення та розвитку фахового рівня педагогів.

 

    Головна мета науково-методичної роботи:       

·        можливість виходу педагога, інженерно-педагогічного працівника на новий рівень науково-методичної та практичної  діяльності – компетентнісний;

·        створення індивідуальної траєкторії розвитку кожного педагога;

·        формування єдиного колективу педагогів  на базі вирішення єдиної науково-методичної проблеми.

 

Завдання науково-методичної роботи:

 

·        створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти й кваліфікації педагогічних та інженерно-педагогічних працівників та набуття ними вмінь і навичок самоосвітньої діяльності;

·        надання допомоги педагогічним та інженерно-педагогічним працівникам в розвитку їх педагогічної та фахової компетентності та майстерності шляхом упровадження в їх професійну діяльність інноваційних методик і технологій;

 

·        упровадження системи методичних заходів, орієнтованих на розвиток творчих можливостей педагогів та виявлення перспективного педагогічного досвіду;

 

 

розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, формування навичок науково-методичної та дослідно-пошукової роботи;

 

 

 

 

·        ініціювання обговорення результатів методичної діяльності під час роботи методичних комісій, методичної ради, педагогічної ради;

·        постійний моніторинг творчого зростання педагогів відповідно до навчальних успіхів школярів;

·        інформаційне забезпечення педагогічних та інженерно-педагогічних працівників із питань педагогіки та психології;

·        підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів;

·        сприяння розвитку комунікативних взаємин між суб’єктами педагогічно-виробничого процесу;

·        стимулювання педагогічної діяльності з метою підвищення виявлення ініціативи, активності, продуктивного ставлення до освітніх нововведень.

 

 

 

:Спільна мета діяльності методичних комісій

Удосконалення педагогічної майстерності працівників.

 

Завдання діяльності методичних комісій:

·        вивчити й упровадити в навчально-виховний процес сучасні технології навчання;

·        засвоїти й ефективно застосовувати в практичній діяльності  педагогічні техніки та комп’ютерну грамотність.

·        моніторинг якості освіти;

·        сформованість самоосвітньої компетентності учнів;

·        траєкторія зростання творчого потенціалу педагога.

 

Етапи впровадження та реалізації Концепції:

І етап. Концептуально-організаційний(2013-2014 н. р.)

1. Визначення проблеми.

2. Обґрунтування  вибору теми.

3. Постановка мети, завдань.

4. Теоретичне обґрунтування.

 

ІІ етап. Практичний розвиток системи (2014-2015 н. р.)

1.     Визначення практичного досвіду.

2.     Колективне опанування системних підходів.

3.     Апробація в особистій практиці.

4.     Рефлексія особистої діяльності.

 

ІІІ етап. Оперативний розвиток системи (2015-2016 н. р.)

1.     Колективний добір методик.

2.     Колективне впровадження методик.

3.     Моніторинг.

 

ІV етап. Результативно-підсумковий (2016-2017 н. р.)

1.     Аналіз.

2.     Обмін досвідом.

3.     Узагальнення результатів та поширення їх у вигляді педагогічних доробок.

V етап. Проектне моделювання (2017-2018 н. р.)

1. Проектування виходу на нову науково-методичну проблему.

 

 

  Реалізація аналітично-концептуального етапу  єдиної науково-

             методичної проблеми у 2013-2014 н. р.

 

І етап. Концептуально-організаційний(2013-2014 н. р.)  

1. Визначення проблеми.

2. Обґрунтування  вибору теми.

3. Постановка мети, завдань.

4. Теоретичне обґрунтування.

 

Мета:

виявити стратегічні завдання навчального закладу й тенденції розвитку навчально-виробничого та навчально-виховного процесу; розробити комплексно-цільову модель «Професійна компетентність ІПП та ПП», закріпити досягнуті результати рівня викладання предметів професійно-технічного циклу, виробничого навчання, підвищити результат рівня викладання предметів загальноосвітнього циклу.

Форми роботи:

1.     Анкетування педагогів «Рівень фахової компетенції». Серпень 2013 р.

    2. Постійно діючий семінар-практикум для ІПП «Підвищення педагогічної   

        майстерності ІПП – запорука зростання якості знань учнів». Протягом

        року (жовтень, грудень, лютий квітень, ІІІ середа).

    3. Провести педагогічні читання «Фахова компетентність ІПП». І декада   

       січня 2014 р.

    4. Провести загальноучилищний творчий звіт – методичний ярмарок.

       І декада червня 2014 р.

 

Очікувані результати:

1. Планування роботи закладу на основі комплексно-цільової моделі «Фахова компетентність педагогічного працівника»;

2. Позитивне ставлення педагогів до змін в організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу.

3. Формування навичок самоосвітньої діяльності ІПП та ПП.

 

 

 

 

Календар
Пошук

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz